Juridiske merknader

Copyright

Copyright Axiell Group 2009–2019.

Axiell Group omtales heretter som Axiell.

Med enerett. Ingen deler av denne dokumentasjonen eller dokumentasjonens underliggende kode skal reproduseres eller overføres i noen form eller på noe vis, eller plagieres, endres, tilpasses eller utsettes for omvendt utvikling, uten skriftlig samtykke fra Axiell.

Axiell Arena er et varemerke for Axiell.

Ansvarsfraskrivelse

Dersom en avtale som styrer noen av de gjeldende betingelsene, ikke allerede eksisterer mellom partene, gjelder følgende vilkår og betingelser.

Generelt

Denne dokumentasjonen (herunder brukerinstruksjonene) tilbys som den er, uten garanti av noe slag. Axiell fraskriver seg videre alle underforståtte garantier, herunder, men ikke begrenset til, alle underforståtte garantier om salgbarhet eller egnethet til et bestemt formål. Du (enten som enkeltperson eller foretak) påtar deg all risiko som måtte oppstå ved bruk av dokumentasjonen.

Axiell, deres forfattere eller andre som har vært involvert i å lage, produsere eller levere dokumentasjonen, skal under ingen omstendigheter holdes ansvarlige for skader av noen art (herunder, men ikke begrenset til, skader for tap av fortjeneste, forretningsavbrudd, tap av forretningsinformasjon eller andre økonomiske tap) som måtte oppstå som følge av bruk av eller manglende evne til å bruke dokumentasjonen, selv om Axiell har blitt gjort oppmerksom på muligheten for slike skader. Da enkelte stater/land ikke tillater ansvarsfritak eller begrenset ansvar for følgeskader eller utilsiktede skader, kan det hende at den ovennevnte begrensningen ikke gjelder deg (enten som enkeltperson eller foretak).

Med mindre annet er oppgitt, er selskaper, organisasjoner, produkter, domenenavn, e-postadresser, logoer, personer, steder og hendelser som er brukt i eksempler, oppdiktede. Enhver forbindelse til virkelige selskaper, organisasjoner, produkter, domenenavn, e-postadresser, logoer, personer, steder eller hendelser er utilsiktet, og det kan ikke trekkes slutninger om slike forbindelser.

Selv om vi har bestrebet oss på å sikre at dokumentasjon og annet støttemateriell er i samsvar med funksjonaliteten til dette produktet og andre produkter og tjenester, gis det, på grunn av våre kontinuerlige utviklingsprogram, ingen garanti for dette.

Axiell er ikke ansvarlig for tilgjengelighet, innhold eller formålstjenlighet når det gjelder ressurser som dokumenter og nettsteder til tredjepart, eller for virkemåte eller ytelse til tilleggsprogrammer for nettlesere eller annen programvare fra tredjepart, eller for virkemåte, ytelse eller resultater produsert av nettlesere i søkemotorer, som brukes eller startes direkte eller indirekte av Arena.

Informasjonen i dette dokumentet skal ikke benyttes til å få uautorisert tilgang til tjenester, data, kontoer, datamaskiner eller nettverk på noen som helst måte, eller til å bryte gjeldende lovgivning i din jurisdiksjon.

Sikkerhet

Selv om Axiell gjør rimelige forsøk på å ekskludere virus, ormer, trojanske hester og annen ondsinnet eller ødeleggende datakode fra sine nettsteder og innholdet i disse, kan slik utestenging ikke garanteres. Axiell gir ingen løfter (verken uttrykt eller underforstått) og påtar seg verken forpliktelser eller ansvar i forbindelse med en slik ekskludering. Du anbefales sterkt å ta alle hensiktsmessige forholdsregler før du bruker dette nettstedet eller laster ned informasjon eller innhold fra det.

Henvisninger

Axiell har bestrebet seg på å oppgi alle beskyttede navn, merker og enheter som er benyttet her. Vennligst ta kontakt med Axiell hvis noen er feil eller utelatt, slik at problemet kan rettes.

Alle andre merker og navn tilhører sine respektive eiere, og det henvises til disse i det følgende.

Apple, iPad, iPhone, OS4 og Safari er registrerte varemerker for Apple Corporation.

Bloglines er et registrert varemerke for AS search and Media.

Chrome og Google Gadget er registrerte varemerker for Google.

Facebook er et registrert varemerke for Facebook.

Google er et registrert varemerke for Google Corporation.

Internet Explorer og Windows er registrerte varemerker for Microsoft Corporation.

Liferay er et registrert varemerke for Liferay Incorporated.

Live Bookmarks er et registrert varemerke for Mozilla.

My Yahoo er et registrert varemerke for Yahoo Incorporated.

Netvibes er et registrert varemerke for Netvibes.

Opera er et registrert varemerke for Opera Software ASA.

Outlook er et registrert varemerke for Microsoft Corporation.

W3C er et registrert varemerke for World Wide Web Consortium.