Oikeudelliset huomautukset

Copyright

Copyright Axiell Group 2009-2019.

Axiell Group, jäljempänä Axiell.

Kaikki oikeudet pidätetään. Mitään tämän dokumentaation osaa tai sen taustalla olevaa koodia ei saa kopioida tai siirtää missään muodossa tai millään tavalla eikä plagioida, muuttaa, sovittaa tai takaisinmallintaa ilman yrityksen Axiell kirjallista lupaa.

Axiell Arena on rekisteröity tavaramerkki ja sen omistaa Axiell.

Vastuuvapauslauseke

Jos osapuolten välillä ei ole jo olemassa olevaa seuraavat ehdot sisältävää sopimusta, seuraavia ehtoja noudatetaan.

Yleistä

Tämä dokumentaatio (mukaan lukien käyttöohjeet) tarjotaan sellaisena kuin se on ilman mitään takuita. Axiell ei myöskään myönnä mitään epäsuoria takuita, mukaan lukien mutta niihin rajoittumatta kaikki myyntikelpoisuutta tai sopivuutta johonkin tiettyyn tarkoitukseen koskevat takuut. Käyttäjä (yksityishenkilö tai yhteisö) vastaa kaikista dokumentaation käyttöön liittyvistä riskeistä.

Axiell, sen kirjoittajat tai kukaan muu dokumentaation luontiin, tuottamiseen tai toimittamiseen osallistuva henkilö ei ole vastuussa mistään vahingoista (mukaan lukien niihin kuitenkaan rajoittumatta liiketoiminnan tappiot, liiketoiminnan keskeytyminen, yrityksen tietojen menetys tai muu rahallinen menetys), jotka aiheutuvat tämän dokumentaation käytöstä tai kyvyttömyydestä käyttää sitä, vaikka Axiell on saanut ilmoituksen tällaisista mahdollisista vahingoista. Yllä mainittu rajoitus ei välttämättä koske sinua (yksityishenkilö tai yhteisö), koska epäsuoriin ja suoriin vahinkoihin liittyvä vastuuvapaus tai vastuun rajoittaminen ei ole sallittua kaikissa maissa.

Ellei toisin mainita, esimerkkinä annetut yritykset, organisaatiot, tuotteet, verkkotunnusten nimet, sähköpostiosoitteet, logot, ihmiset, paikat ja tapahtumat ovat fiktiivisiä eikä niillä ole mitään yhteyttä todellisiin yrityksiin, organisaatioihin, tuotteisiin, toimialuenimiin, sähköpostiosoitteisiin, logoihin, ihmisiin, paikkoihin tai tapahtumiin.

Vaikka tämä dokumentaatio ja muu tukimateriaali on laadittu erittäin huolellisesti, jatkuvasta kehitystyöstä johtuen emme voi taata niiden yhdenmukaisuutta tuotteen toiminnan ja muiden tuotteiden ja palveluiden kanssa.

Axiell ei vastaa kolmannen osapuolen resurssien, kuten asiakirjojen tai verkkosivustojen, saatavuudesta, sisällöstä tai tehokkuudesta, verkkoselainten lisäosien tai kolmannen osapuolen ohjelmiston käyttäytymisestä tai suorituskyvystä eikä verkkoselainten hakukoneiden käyttäytymisestä, suorituskyvystä tai tuloksista, kun Arena käyttää niitä suoraan tai epäsuoraan.

Tässä annettuja tietoja ei saa käyttää millään tavalla minkään palvelun, datan, tilin, tietokoneen tai verkon luvattoman käytön yrittämiseen eikä oikeudenkäyttöalueesi sovellettavien lakimääräysten vastaisesti.

Tietoturva

Vaikka Axiell pyrkii kaikin kohtuullisin keinoin estämään virukset, madot, troijalaiset ja muut haitta- tai tuho-ohjelmat sen verkkosivuilta ja verkkosivujen sisällöstä, se ei voi taata tämän onnistumista. Axiell ei myönnä mitään takuita (suoria tai epäsuoria) eikä sillä ole mitään velvoitteita tai vastuuta kyseiseen onnistumiseen liittyen. Suosittelemme tekemään kaikki tarvittavat varotoimenpiteet ennen tämän verkkosivuston käyttöä tai tietojen tai sisällön lataamista verkkosivulta.

Tunnustaminen

Axiell pyrkii tunnustamaan kaikki suojatut nimet, merkit ja laitteet. Jos havaitset puutteita tai virheitä, ota yhteyttä tahoon Axiell ongelman korjaamista varten.

Kaikki muut merkit ja nimet ovat niiden omistajien omaisuutta ja ne tunnustetaan tässä.

Apple, iPad, iPhone, OS4 ja Safari ovat rekisteröityjä tavaramerkkejä ja ne omistaa Apple Corporation.

Bloglines on rekisteröity tavaramerkki ja sen omistaa AS search and Media.

Chrome ja Google Gadget ovat rekisteröityjä tavaramerkkejä ja ne omistaa Google.

Facebook on rekisteröity tavaramerkki ja sen omistaa Facebook.

Google on rekisteröity tavaramerkki ja sen omistaa Google Corporation.

Internet Explorer ja Windows ovat rekisteröityjä tavaramerkkejä ja ne omistaa Microsoft Corporation.

Liferay on rekisteröity tavaramerkki ja sen omistaa Liferay Incorporated.

Live Bookmarks on rekisteröity tavaramerkki ja sen omistaa Mozilla.

My Yahoo on rekisteröity tavaramerkki ja sen omistaa Yahoo Incorporated.

Netvibes on rekisteröity tavaramerkki ja sen omistaa Netvibes.

Opera on rekisteröity tavaramerkki ja sen omistaa Opera Software ASA.

Outlook on rekisteröity tavaramerkki ja sen omistaa Microsoft Corporation.

W3C on rekisteröity tavaramerkki ja sen omistaa World Wide Web Consortium.